Luciakonsert Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.08.00

Til:13.12.2020 - kl.09.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Prekentekst: Luk 3,7-18
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Luciakonsert. Serafene og His Angels deltar.