Markering av 22.juli Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.7.2021 - kl.12.00

Til:22.7.2021 - kl.13.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Organist: Kari Bergaplass
Merknader: Markering av 22.juli. Klokkeringing. Orgelspill. Lystenning.