Temagudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.19.00

Til:20.10.2019 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Luk 9,57-62
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kveldsgudstjeneste
Nattverd