Familiegudstjeneste Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.12.30

Til:17.5.2021 - kl.13.15

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Janneke Riskild
Prekentekst: Matt 22,17-22