Gudstjeneste med nattverd Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2021 - kl.11.00

Til:30.5.2021 - kl.12.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Prekentekst: Luk 10,21-24
Nattverd
Dåp