Gudstjeneste med nattverd Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.11.00

Til:7.2.2021 - kl.12.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Mark 9,2-13
Nattverd
Dåp