Gudstjeneste med nattverd Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.1.2022 - kl.11.00

Til:1.1.2022 - kl.12.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Prekentekst: Matt 18,19-20
Nattverd