Gudstjeneste med nattverd Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.10.2021 - kl.11.00

Til:3.10.2021 - kl.12.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Liturg: Janneke Riskild
Prekentekst: 5 Mos 30,11-15
Nattverd
Dåp