Gudstjeneste med nattverd Kongsdelene kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.11.00

Til:31.1.2021 - kl.12.00

Sted:Kongsdelene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Mark 4,26-34
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Dette er bibeldagen med besøk av Anne Kristin Aasmundtveit fra Det norske bibelselskap
Nattverd
Dåp