Gudstjeneste uten nattverd Kongsdelene kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.11.00

Til:13.5.2021 - kl.12.00

Sted:Kongsdelene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Prekentekst: Luk 24,46-53
Nattverd
Dåp