Lysmesse og konfirmantpresentasjon Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.11.2021 - kl.18.00

Til:28.11.2021 - kl.19.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Ragnar Elverhøi
Prekentekst: Matt 21,10-17