Forenklet gudstjeneste uten nattverd Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.11.00

Til:31.1.2021 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Audun Vad Petersson
Organist: Roald Sporild
Prekentekst: Mark 4,26-34
Offerformål: Sykehuset i Okhaldhunga
Nattverd
Dåp