Visitasgudstjeneste Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Astrid Sætrang Morvik, Audun Vad Petersson, Tor Øystein Vaaland, Karianne Pettersen
Organist: Kristin Hesselberg Meland
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Kirkens Feltarbeid i Asker
Merknader: Biskop Kari Veiteberg taler. Medlemmer av Østenstad sangeri synger. Strømmet gudstjeneste på Østenstad kirkes Facebookside og Facebookgruppe.