Lysmesse Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.18.00

Til:7.11.2021 - kl.19.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Jarle Klungrehaug, Magnus Pettersen Kjellin
Prekentekst: Matt 5,13-16
Offerformål: Ikke offer