Barnekor

Praktisk informasjon

Fra:25.2.2020 - kl.17.00

Til:25.2.2020 - kl.18.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:Østenstad menighet

Korøvelse for barn fra 1. - 5. trinn