Gudstjeneste med nattverd Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.3.2020 - kl.11.00

Til:22.3.2020 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Astrid Sætrang Morvik
Kantor: Kristin Hesselberg Meland
Østenstad Sangeri
Prekentekst: Luk 1,26-38
Offerformål: Østenstad kirkes musikalske arbeid
Nattverd
Dåp

Østenstad Sangeri fremfører Magnificat av Basil Harwood.