Gudstjeneste med nattverd Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Astrid Sætrang Morvik
Kantor: Kristin Hesselberg Meland
Østenstad Sangeri framfører klassisk messe
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Østenstad kirkes musikalske arbeid
Nattverd