Gudstjeneste med nattverd Østenstad Kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.6.2018 - kl.11.00

Til:3.6.2018 - kl.12.00

Sted:Østenstad Kirke

Arrangør:

En av menighetens husgrupper deltar under gudstjenesten og har vært med på å gi innspill til prekenen. Velkommen!