Høytidsgudstjeneste Østenstad Kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2018 - kl.13.00

Til:25.12.2018 - kl.14.00

Sted:Østenstad Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Astrid Sætrang Morvik
Organist: Kristin Hesselberg Meland
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Menighetens seniorarbeid
Nattverd