Høytidsgudstjeneste Østenstad Kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Sted:Østenstad Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Astrid Sætrang Morvik
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Mission Aviation Fellowship
Nattverd
Dåp