Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Mark 9,17-29
Offerformål: Røyken menighet, barn og unge
Nattverd