Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2021 - kl.19.00

Til:17.2.2021 - kl.20.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Organist: Johan Wallace
Prekentekst: Matt 12,38-42
Nattverd