Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.11.00

Til:31.1.2021 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Mark 4,26-34
Nattverd