Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.5.2021 - kl.11.00

Til:2.5.2021 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Luk 13,18-21
Offerformål: Maritastiftelsen
Nattverd