Lys Våken Teglen

Praktisk informasjon

Fra:21.11.2021 - kl.11.00

Til:21.11.2021 - kl.12.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Matt 25,1-13
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap,misjonsprosjekt
Dåp