Misjonsgudstjeneste Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.11.00

Til:7.11.2021 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Matt 5,13-16
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap,misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp