Teglen

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Nattverd
Dåp