Teglen

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.17.00

Til:9.5.2021 - kl.18.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Matt 7,7-12
Offerformål: Røyken menighets eget arbeid
Nattverd