Teglen

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2021 - kl.11.00

Til:28.3.2021 - kl.12.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Peter Andreas Holby
Prekentekst: Matt 26,6-13
Offerformål: Røyken menighets diakoniarbeid
Nattverd
Dåp