Gudstjeneste Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Peter Andreas Holby
Organist: Johan Wallace
Prekentekst: Matt 25,31-46
Nattverd