Høytidsgudstjeneste Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2021 - kl.11.00

Til:25.12.2021 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap,misjonsprosjekt
Dåp