Gudstjeneste Holmsbu kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2021 - kl.18.00

Til:5.4.2021 - kl.19.00

Sted:Holmsbu kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. påskedag
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Luk 24,36-45
Nattverd
Dåp