Gudstjeneste med nattverd Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.11.2021 - kl.11.00

Til:21.11.2021 - kl.12.00

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Janneke Riskild
Prekentekst: Matt 25,1-13
Nattverd
Dåp