Gudstjeneste med nattverd Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2020 - kl.11.00

Til:1.3.2020 - kl.12.30

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Hanne Dyrendal
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Matt 4,1-11
Offerformål: Kirkens feltarbeid, Asker
Nattverd
Dåp