Gudstjeneste med nattverd Filtvet kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.30

Sted:Filtvet kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Hanne Dyrendal
Prekentekst: Matt 17,1-9
Nattverd