AVLYST gudstjeneste Tofte menighetshus

Praktisk informasjon

Fra:9.4.2020 - kl.18.00

Til:9.4.2020 - kl.19.30

Sted:Tofte menighetshus

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Hanne Dyrendal
Prekentekst: Matt 26,17-30
Nattverd