Gudstjeneste Tofte menighetshus

Praktisk informasjon

Fra:1.4.2021 - kl.18.00

Til:1.4.2021 - kl.19.00

Sted:Tofte menighetshus

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Luk 22,14-23
Nattverd
Dåp