Nærsnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Nærsnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap, misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp