Gudstjeneste med nattverd Slemmestad kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Slemmestad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Organist: Annette Nordmo
Prekentekst: Matt 25,31-46
Nattverd
Dåp