Gudstjeneste med nattverd Slemmestad kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.19.00

Til:31.1.2021 - kl.20.00

Sted:Slemmestad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Prekentekst: Mark 4,26-34
Offerformål: KFUK-KFUM, nasjonalt
Merknader: Velkommen til Åpen kirke kl. 13-14 i Slemmestad kirke. Musikk, tekstlesning, sang, lystenning.
Dåp