Gudstjeneste med nattverd Slemmestad kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.00

Sted:Slemmestad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Marita Bjørke Ådland
Prekentekst: Matt 28,1-10
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap, misjonsprosjekt
Nattverd
Dåp