Aktiviteter i menigheten

Man trenger ikke være mange ukene gammel for å finne en aktivitet som passer i menigheten. Babysang for foreldre og baby er et populært tilbud. Når barna er blitt ett år, og fram til det er fire år, kan barn og foreldre delta på Knøttesang. Her er det sang og musikklek og kveldsmat. I tillegg til aktiviteter som går jevnt og trutt gjennom semesteret, er det også trosopplæringstiltakene våre: Fireårsbok-utdeling for fireåringer, Tårnagent for niåringer og Lys våken for 12-åringer. Slemmestadspeiderne er tilknyttet KFUK-KFUM og er en del av kirkens barne- og ungdomsarbeid. Vi har leksehjelp for barn i 5.-7. trinn. I forlengelse av konfirmasjonstiden kan man delta på MILK (minilederkurs) og Refill, som er felles med Røyken og Åros menighet. Tensing øver på Teglen og er også et tilbud for ungdom fra vår menighet. Torsdager har vi åpen kirke og torsdagsmiddag. Mange samles for å spise og ha det hyggelig sammen. Det er åpen for alle, og før og etter middag kan man tenne lys og samtale i kirkerommet om man ønsker. Slemmestad kirkeforening og Nærsnes kirkeforening jobber på dugnad for kirkene våre. Her kan man bli med om man brenner for kirkene, ønsker sosialt fellesskap og liker praktisk arbeid! Oasen misjonsforening møtes en tirsdag i måneden hjemme hos foreningsmedlemmene. Her er det misjonengasjement, bønn sang, informasjon om misjonsprosjekt og sosialt samvær.