Vigsel i Vardåsen kirke

Ønsker dere å ha vielsen i Vardåsen kirke eller en av asker prostis kirker? Ta kontakt på mail: asker.sentralbord@kirken.no eller tlf. 6675 4090. Hvis en av dere bor i Asker, kan dere velge hvilken av kirkene i Asker dere ønsker å gifte dere i. Bor dere utenfor Asker, er dere også velkomne til å vies i Asker, men da koster det for kirken, organist og for prest.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. 

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.