Åpen kirke Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Menighetsarbeidet