Åpen kirke Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Dag Håland
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Misjonsprosjektet
Merknader: Åpen kirke for lystenning, bønn, stillhet, ettertanke.