Åpen kirke Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.11.00

Til:31.1.2021 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Luk 8,4-15
Offerformål: Det Norske Bibelselskap