Bibelundervisning

Praktisk informasjon

Fra:5.2.2020 - kl.19.30

Til:5.2.2020 - kl.21.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Borgen Normisjon

Tema og innledning. Samtale og enkel bevertning. Innledning v/Dag Håland. Tema: Vær frimodig og sterk! Josva 1