Bibelundervisning

Praktisk informasjon

Fra:19.2.2020 - kl.19.30

Til:19.2.2020 - kl.21.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Borgen Normisjon

Tema og innledning. Samtale og enkel bevertning. Innledning v/Lars Inge Magerøy. Tema: Innta landet! Josva 1