Bibelundervisning onsdag kl. 1930

Praktisk informasjon

Fra:29.5.2019 - kl.19.30

Til:29.5.2019 - kl.21.00

Sted:Kirkestua, Vardåsen kirke

Arrangør:Kirken og Normisjon Borgen

Annenhver onsdag i Kirkestua kl. 1930. Frivillige har ledelse, åpning og ansvar for enkel servering.

Kollekt til Normisjon hver gang.