Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp