Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Luk 14,15-24
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd