Åpen kirke Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.11.00

Til:7.2.2021 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Dag Håland
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Matt 17,1-9
Merknader: Under Åpen kirke er det nå mulig å motta nattverd. Maks 10 i kirkerommet om gangen. Vel møtt til nattverd igjen. Sist vi feiret nattverd var på Allehelgenssøndag 1. november i fjor.
Nattverd