Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Dag Håland
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp