Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.11.00

Til:25.10.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp