Ikke gudstjeneste, bare utesøndagsskole Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.11.00

Til:11.4.2021 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Olaf Huuse Haraldstad
Prekentekst: Joh 21,1-14
Merknader: Søndagsskole ute med inntil 10 i hver gruppe.